Els canvis en els sentits de la circulació dels carrers de l’àmbit i la creació d’aparcaments dissuasius han permès guanyar 239 noves places d’estacionament

Sorigué posa a disposició de la ciutadania dos canals d’incidències, una oficina a l’avinguda Barcelona i el telèfon 673.32.11.38

Les obres de l’avinguda Barcelona de Miami Platja ja s’han iniciat. Després d’efectuar les tasques de senyalització i tancament del primer tram, les màquines han començat a treballar aquest dilluns. Les primeres accions que es duran a terme afecten la capa de sota del paviment. Es tracta de les perforacions per buscar les línies elèctriques, la substitució del col·lector d’aigües residuals, la renovació de la xarxa d’aigua potable, les canalitzacions dels serveis de telecomunicacions o el soterrament de les línies elèctriques, entre d’altres. També formen part dels primers treballs el desmuntatge de semàfors i senyalització vial així com de l’enllumenat. En aquest cas se’n col·locarà un de provisional mentre durin les obres.

Canvis de circulació i aparcaments dissuasius per guanyar estacionament

Durant la setmana passada es van realitzar tasques de senyalització horitzontal i vertical a diversos carrers i avingudes adjacents a l’obra que han passat a ser de sentit únic. Aquestes modificacions viàries s’han dut a terme per tal de guanyar noves places d’aparcament en l’àmbit comprès entre els carrers Illes Canàries a carrer de Gandesa i de l’Avinguda de los Angeles a carrer de la Marina. A més, s’ha habilitat la plaça Girona com aparcament dissuasiu. En total s’augmenten 239 places d’estacionament, passant de les 1.122 que hi havia fins ara a les 1.361 actuals, el que representa un 21,30% més.

Tancament del primer tram de les obres

Abans de l’arribada de les màquines s’han dut a terme diversos treballs previs. Un d’ells ha estat la senyalització dels desviaments i recorreguts alternatius que hauran de fer aquelles persones que fins ara utilitzaven l’avinguda Barcelona com a via de pas.

Pel que fa al tancament de l’obra, aquest s’efectuarà per fases. En aquesta primera fase s’han col·locat tanques als laterals de l’avinguda al tram comprès entre la plaça Tarragona i l’avinguda Viena. A més, la plaça de Tarragona ha passat a funcionar com una rotonda.

Tot i això, la circulació de vianants seguirà oberta fins a una fase molt avançada de l’obra. Aquests podran passar per les voreres existents en les condicions actuals. En el moment en què es treballi la vorera, el pas de vianants s’habilitarà pel vial central.

A més, de forma general i en la mesura del possible, s’habilitaran dins la zona d’obra accessos als veïns que tinguin aparcaments privats. Pel que fa als comerços, aquests disposaran de zones de carrega i descàrrega, amb una distància mitjana de 50 a 70 metres, podent arribar a un màxim de 100 metres.

L’empresa obre dos canals per incidències

Sorigué ha posat a disposició de la ciutadania dos canals per incidències de l’obra que estaran actius mentre durin els treballs. Es tracta d’una oficina d’obra a l’avinguda Barcelona número 78, local 3 i d’una persona que comptarà amb un telèfon d’assistència les 24 hores del dia. Aquest telèfon és el 673 32 11 38.

Termini 31 de desembre de 2018

Sorigué haurà de finalitzar les obres del tram de l’avinguda de Barcelona, comprès entre la plaça Tarragona (no inclosa) i l’avinguda de Cadis, abans del 31 de desembre de 2018. Aquesta condició era indispensable per poder-les executar, doncs el projecte s’emmarca dins el Pla de Barris de La Florida i aquesta és la data límit que ha donat la Generalitat per executar el que queda pendent d’aquest àmbit, després de rebutjar la pròrroga d’un any més. Recordem que dels 4.495.188,93 euros que costarà l’obra, la meitat estan finançats a través d’una subvenció que ha atorgat la Generalitat en el marc de la Llei 2/2004 de 4 de juny de millora de barris, àrees urbanes i viles que requereixen una atenció especial.