24/11/2011
Aquest dimarts, 22 de novembre, a la Casa de Cultura Agustí Sardà,a les 10.30h, es va realitzar la primera reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Barri de la Florida de Miami Platja.

Aquest dimarts, 22 de novembre, a la Casa de Cultura Agustí Sardà, a les 10.30h, es va realitzar la primera reunió del Comitè d’Avaluació i Seguiment del Barri de la Florida de Miami Platja.

D’aquesta manera, les diverses parts implicades (Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Mont-roig del Camp, Entitats veïnals, associacions ciutadanes i agents econòmics i socials) revisen l’estat del projecte del Pla de Barris.

La sessió es va iniciar amb l’explicació general del Pla de Barris i dels objectius dins el nostre municipi realitzada pel senyor Francisco Chamizo, regidor de Pla de Barris de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

Seguidament, la senyora Maite Fernandez-Gaitán, gerent del Pla de Barris, va realitzar l’exposició de les actuacions previstes per l’any 2011, així com les modificacions que s’han produït en aquestes actuacions. Tot remarcant que les modificacions han tingut lloc per tal d’intentar donar resposta a les necessitats reals del Barri de la Florida (les modificacions comportaven principalment la implantació d’un nou asfaltat, donat el mal estat de l’antic).

Després de presentar les actuacions previstes per l’any 2012, i les justificacions sobre les actuacions realitzades en el 2011, es va obrir un torn obert de paraules en les que el senyor Carles Sala, Secretari d’Habitatge i Millora Urbana del Departament de Territori i Sostenibilitat va felicitar la tasca realitzada i recordar la importància de tindre un projecte com és el Pla de Barris en aquesta situació de crisi que estem patint actualment, per tal de poder fer moltes actuacions de caire urbanístic i social al municipi de Mont-roig del Camp i això fer d’aquesta manera augmentar la qualitat de vida i la cohesió social en el nucli.

L’acte es va tancar amb la intervenció del senyor Ferran Pellicer, alcalde de Mont-roig del Camp, remarcant la importància de les actuacions realitzades en l’asfalt del Barri la Florida, constatant la dificultat de tirar endavant les accions reflectides en el Pla donat que depenen de diners provinents de la Generalitat ( i que moltes vegades s’han retardat) i felicitant la tasca realitzada per l’equip tècnic del Pla de Barris.