31/12/2014
La Regidoria de Pla de Barris de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha iniciat una nova actuació de caire urbanístic. Es Segovia_desprestracta de la senyalització horitzontal i vertical del tram comprés entre els carrers Sevilla i Cadis, des de l’Av. de Barcelona fins al carrer Badajoz.

La senyalització horitzontal té per finalitat regular la circulació, advertir i guiar a l’usuari; els elements que la conformen se situen sobre el paviment. Mentre que la senyalització vertical té com a finalitat transmetre informació sobre les normes de circulació, les característiques de la via, situacions de perill i orientació.

El barri de La Florida, és una de les zones amb més població estable del nucli urbà de Miami Platja i per tant, una de les zones amb un important volum de trànsit rodat i de vianants. Actualment disposa de molt poca senyalització vertical i una inexistent senyalització horitzontal.

Segons el Regidor del Pla de Barris, Fermín Diaz, “és una actuació prioritària, ja que amb la realització d’aquestes obres el consistori vol millorar la circulació de vehicles i persones, disminuint així el risc d’accidentalitat.”

L’actuació s’emmarca dins el “Projecte d’intervenció integral de renovació urbana del barri de La Florida de Miami Platja” aprovat l’any 2010 d’acord amb la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. L’Ajuntament n’assumirà el cinquanta per cent del cost, mentre que l’altra cinquanta per cent serà aportat pel Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.