El Servei d’Ocupació de Catalunya subvenciona el programa Treball als Barris 2017 a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

El programa Treball als barris, es un programa subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya i dóna suport de manera prioritària als barris i a les àrees urbanes que, per les seves característiques, requereixen d’una atenció especial de l’Administració per tal de millorar-les des del punt de vista ocupacional, amb l’objectiu d’estimular-hi la creació d’activitat econòmica i la generació d’ocupació, i desenvolupar un entorn socioeconòmic que millori la qualitat de vida de les persones que hi resideixen.

Projecte subvencionat pel Servei d’Ocupació de Catalunya en el marc del Projecte Treball als barris, finançat pel Ministerio de Empleo i Seguridad Social, d’acord amb la Resolució TSF/1324/2017, de 25 de maig, que obre la convocatòria per a l’any 2017 i l’Ordre EMO/225/2014, de 22 de juliol, que estableix les bases reguladores.

La subvenció atorgada des del SOC es la corresponent al Programa D: Programa d’Experienciació laboral – Actuacions Ocupacionals;  amb un import de 47.782,00€ euros,  i que ha permès contractar 7 persones aturades, durant 6 mesos, pel projecte “Agents cíviques de sensibilització ambiental”.

Les agents treballaran al barri de la Florida portant a terme tallers i campanyes de sensibilització ambiental i cívica per tal d’activar la consciència dels veïns i veïnes de la zona.

Les agents realitzaran tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques per tal de fomentar accions de respecte a l’entorn i entre  la ciutadania, la bona convivència, així com el bon ús dels béns públics i privats del barri.

Aquestes agents hauran d’engegar les campanyes que es proposin en matèria de sensibilització ambiental: campanya per fomentar la recollida selectiva, campanyes de prevenció de residus, campanya d’estalvi de l’aigua, campanya d’estalvi d’energia, campanya de sensibilització contra els abocadors incontrolats i programa d’educació ambiental a l’escola.

L’objectiu d’aquestes accions és que les persones contractades puguin adquirir o millorar determinades competències de cara a la seva inserció laboral, mitjançant la realització de serveis d’interès general i social programades en el marc del projecte de revitalització del barri, en el nostre cas el Barri de La Florida de Miami Platja.

Per més informació sobre la subvenció, a la Web d’informació de Treball als Barris del SOC