La Taula de Turisme ha validat el document final que ha de servir de full de ruta pels pròxims anys

L’equip de tècnics del Parc Científic de Turisme i Oci de la URV ja ha lliurat a l’Ajuntament de Mont-roig del Camp el document del Pla Estratègic de Turisme que ha redactat en el darrer any i que contempla una vuitantena d’accions per executar en els pròxims anys.

El Pla Estratègic de Turisme Mont-roig Miami 2018-2025 que ha impulsat la Regidoria de Turisme i l’oficina del Pla de Barris de la Florida de Miami Platja, té com a objectiu fixar les pautes a seguir per millorar la imatge turística del municipi i crear productes específics que li donin valor. En total, el pla ofereix 80 accions, algunes de les quals s’adrecen al global del municipi i del seu funcionament i d’altres són específiques del sector turístic. Totes elles estan detallades per descripció, import, calendari d’execució i indicadors de seguiment.

Reunió de la Taula de Turisme

Entre altres qüestions, aquest pla recomana una major inversió pressupostària a l’àrea de Turisme, que és fonamental per a poder desenvolupar les accions futures. Les accions van encaminades a diversos àmbits. Des d’impulsar el sentiment de pertinença al municipi a la continuació de la remodelació de l’Avinguda Barcelona a partir de les següents fases que s’estan executant; la construcció d’una via verda per l’actual traçat ferroviari de la costa un cop aquest sigui desmantellat; impulsar una nova oferta hotelera de qualitat amb hotels de 4 estrelles a Miami Platja i també amb hotels rurals a Mont-roig; enfortir els usos recreatius de les platges durant tot l’any; la promoció de les activitats nàutiques i continuar impulsant Joan Miró com a atractiu cultural aprofitant l’empenta de l’obertura del Mas Miró.

Validat per la Taula de Turisme
El resultat final ha estat validat per la Taula de Turisme, que es va crear a mitjans mes de maig del 2017 i que està formada per representants de l’Ajuntament, del sector turístic local, proposats per tots els grups municipals, la Fundació Mas Miró i la Universitat Rovira i Virgili. La Taula de Turisme ha servit com a plataforma d’interlocució per a l’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Turisme desenvolupant a través d’un conveni amb la Universitat Rovira i Virgili.

La primera fase del Pla Estratègic ha consistit en l’elaboració d’una diagnosi rigorosa sobre la situació econòmica de Mont-roig del Camp en general i del sector turístic en particular (en aquest cas amb una atenció especial al barri de la Florida de Miami Platja on es concentra bona part de l’activitat). D’aquí n’han sortit 2 documents, un d’ells és la diagnosi socioeconòmica del municipi i una altra específica pel barri de La Florida. Per a la seva elaboració s’han dut a terme diverses entrevistes amb els principals agents econòmics i socials del municipi.

La segona fase ha consistit en l’elaboració del Pla d’Actuacions que caldria desenvolupar a mitjà i llarg termini. A més han presentat un estudi de benchmarking en què es proposen bones pràctiques turístiques que es desenvolupen actualment a destinacions que comparteixen una realitat similar amb Mont-roig i Miami Platja.L’elaboració d’aquest Pla Estratègic de Turisme, és una actuació que forma part del Projecte d’intervenció Integral del barri de La Florida de Miami Platja, que s’ha ampliat a tot el municipi, i un dels compromisos de l’Ajuntament per aquest mandat, inclòs en el Pla d’Acció Municipal 2016-2019.

Pla Estratègic de Turisme Mont-roig Miami 2018-2025