• Hora 13:02-13:02
  • Data 20/01/2020

El barri de la Florida tornarà a tenir aquesta figura encarregada d’informar, sensibilitzar i promoure actituds que fomentin la bona convivència i el respecte entre la ciutadania i els béns públics i privats

 

El barri de La Florida de Miami Platja tornarà a tenir agents cíviques. Després de la bona acollida de les dues edicions anteriors i la sol·licitud feta pel Pla de Barris, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha tornat a atorgar una subvenció per a la contractació de 6 agents cíviques i una coordinadora, de nou, per una duració de 9 mesos.

Aquesta setmana han començat el període de formació amb la Policia Local de Mont-roig del Camp per tal d’adquirir els coneixements bàsics que els permetin desenvolupar les seves tasques d’informació, sensibilització i promoció d’actituds cíviques. Tot plegat per fomentar accions de bona convivència i respecte entre la ciutadania, així com el bon ús dels béns públics i privats de la ciutat.

Durant aquest mes duran a terme diversos cursos formatius per conèixer les tasques d’una agent cívica, reconèixer les zones d’intervenció del barri de La Florida, conèixer les ordenances municipals o aprendre aspectes sobre la mobilitat, circulació i seguretat ciutadana, per tal de poder donar suport a la Policia Local.

Les seves funcions estan distribuïdes en 4 grans blocs: residus domèstics i comercials, mobilitat, espais públics i medi ambient. Així, per exemple algunes de les accions que realitzaran són la de sensibilitzar a la població sobre la recollida selectiva i separar residus o conscienciar als conductors i infants de la necessitat d’extremar les mesures de precaució a les entrades i sortides de les escoles. També incidiran en mantenir el bon estat del mobiliari urbà o informaran sobre les ordenances públiques. A més atendran els dubtes, queixes i suggeriments de la ciutadania i participaran en l’organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, notificaran i descriuran les accions poc respectuoses detectades, sense tenir, però, capacitat sancionadora.

La figura de l’agent cívica dins el barri esdevé el perfil més idoni per portar a terme el desenvolupament de campanyes de sensibilització ambiental incloses dins el marc de la Llei de Barris. La iniciativa permet també reduir el nivell d’atur de les dones del barri, facilitant la reinserció al món laboral de persones aturades de llarga durada.