L’Ajuntament de Mont-roig del Camp us informa de les novetats en relació a l’obra de renovació i millora dels serveis urbans i pavimentació de prop d’un quilòmetre de l’avinguda de Barcelona.

• Aquesta setmana s’està instal·lant en el tram que va de plaça Tarragona a l’avinguda de Califòrnia les diferents xarxes de serveis (aigua potable, electricitat i gas).
• Aquest divendres 9 de novembre està prevista la connexió per part de Fecsa-Endesa del nou tram de la línia de mitja tensió que creua a l’avinguda Barcelona a l’alçada de l’avinguda de Califòrnia.
• Una vegada acabada la primera capa d’asfaltat de la calçada, ja es torna a circular amb normalitat en tots dos sentits de circulació per la cruïlla amb l’avinguda de Califòrnia.
• Continua la pavimentació de les voreres entre plaça de Tarragona i avinguda de Califòrnia, costat mar. Per aquest motiu, es desvien els vianants entre l’avinguda de Viena i l’avinguda de Califòrnia per un pas provisional dins l’àmbit de l’obra.
• La darrera setmana d’octubre va iniciar-se la col·locació de la vorada de granit i la rigola entre plaça Tarragona i avinguda de Califòrnia. Actualment també continua la col·locació entre avinguda de Veracruz i avinguda de Cadis.
• S’ha acabat l’excavació i reblert amb terra vegetal dels clots on posteriorment es plantarà l’arbrat.