30/12/2014
La Regidoria de Pla de Barris de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha instaŀlat dues minicanastes de bàsquet a la ad-200x350Pista d’Estiu, darrera de l’església de Santa Magdalena. Segons el regidor del Pla de Barris, el Sr. Fermín Díaz “el què pretenem és ampliar les zones de joc en aquell espai, ja que molts nens i nenes del barri hi passen llargues estones d’esbarjo”.

L’actuació s’emmarca dins el “Projecte d’intervenció integral de renovació urbana del barri de La Florida de Miami Platja” aprovat l’any 2010 d’acord amb la Llei de Barris de la Generalitat de Catalunya. El qual és cofinançat per l’Ajuntament i el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de Catalunya.