El termini per presentar ofertes va del 27 de novembre al 17 de desembre de 2018.

Es tracta de disset terrenys repartits per tot el terme municipal amb una superfície total de 33.147 metres quadrats.

L’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha decidit impulsar un concurs públic amb l’objectiu de vendre 17 solars de la seva propietat repartits per tot el terme municipal i que tenen usos residencials, industrials i rústics. En total, els 17 solars tenen una superfície de 33.147 metres quadrats i un preu de sortida en el seu conjunt de 3,48 milions d’euros, iva inclòs.

La licitació es publicarà oficialment el pròxim dilluns. El termini per presentar les ofertes, que han de ser obligatòriament per cada solar de forma individual, s’obre l’endemà a la publicació, és a dir, el dimarts 27 de novembre i finalitzarà el 17 de desembre de 2018. Les ofertes s’han de presentar sempre a l’alça i per aquest motiu no s’admetrà una oferta per un import menor de la valoració de cada parcel·la, tal com indica el procediment legalment establert d’alineació de finques del patrimoni municipal, que està regulat per la normativa patrimonial de les administracions locals catalanes.

El consistori de Mont-roig del Camp té previst realitzar en els pròxims mesos diverses inversions que estan supeditades a la recaptació que pugui fer amb la venda dels solars en el concurs públic que es posa en marxa.

En aquest sentit, l’alcalde de Mont-roig del Camp, Fran Morancho, ha explicat que “no és el moment, ara com ara, perquè l’Ajuntament faci de promotor immobiliari construint habitatges en aquests solars. El que toca és afrontar inversions bàsiques pendents al municipi, com enllestir la xarxa de clavegueram, la urbanització de carrers o nous equipaments. Amb la venda d’aquestes parcel·les pretenem donar impuls justament a aquestes inversions imprescindibles”.

Les parcel·les

Els solars que es posen a la venda procedeixen del patrimoni municipal que s’ha anat ampliant els darrers anys a partir de cessions en el desenvolupament urbanístic de diverses zones del municipi.

De les 17 parcel·les que es posen a la venda, la major part d’aquests són d’ús residencial. Es tracta de 13 solars urbanitzables a la zona del Club de golf Bonmont, 1 parcel·la urbanitzable a Costa Zèfir i una altra a Les Pobles. També hi ha una parcel·la industrial al Polígon Industrial Les Sorts de Mont-roig de 3.773 metres quadrats amb un preu de sortida de 328.689 euros, més iva. Per últim, també es posa a la venda una parcel·la rústica de 12.000 metres quadrats a Les Pobles amb un preu de sortida de 377.703 euros, més iva. Els preus de sortida de tots aquests terrenys els han posat els tècnics municipals que han fet una valoració a la baixa dels preus de mercat per tal de donar una sortida a totes les parcel·les.

Al concurs s’hi pot presentar qualsevol persona, sigui natural o jurídica. Els criteris que es faran servir per valorar les ofertes presentades serà la millor oferta econòmica que comptabilitzarà el 90% com a màxim. El 10% restant sortirà del compromís d’incloure al futur projecte constructiu, sistemes de cases intel·ligents i ecològics, amb un màxim de 5 punts; i pel compromís d’executar les obres amb una constructora amb algun treballador amb un percentatge de discapacitat superior al 33%.

La informació completa dels solars, els seus usos i el preu de sortida es troba recollida a l’apartat web www.mont-roig.com/venda-solars que s’ha creat específicament al portal municipal.

Attachments