El barri de La Florida de Miami Platja torna a tenir la figura de les agents cíviques. Després de la bona acollida de l’any passat i la sol·licitud feta pel Pla de Barris, el Servei d’Ocupació de Catalunya ha tornat a atorgar una subvenció per a la contractació de 6 agents cíviques i una coordinadora, en aquest cas, per una duració de 9 mesos.

Després d’un període de formació sobre aspectes com el medi ambient, la comunicació o les ordenances municipals, aquest dimecres han començat a trepitjar carrer i a desenvolupar les seves tasques de contacte directe amb la ciutadania.

La figura de l’agent cívica dins el barri esdevé el perfil més idoni per portar a terme el desenvolupament de campanyes de sensibilització ambiental incloses dins el marc de la Llei de Barris. Tot plegat per tal de millorar la convivència, aconseguir inculcar hàbits més sostenibles i reduir el nivell d’atur de les dones del barri, facilitant també la reinserció al món laboral de persones aturades de llarga durada.

Les seves funcions estan distribuïdes en 4 grans blocs: residus domèstics i comercials, mobilitat, espais públics i medi ambient. Així, per exemple algunes de les accions que realitzaran són la de sensibilitzar a la població sobre la recollida selectiva i separar residus. Ajudaran a les persones grans i amb mobilitat reduïda a transitar amb seguretat i conscienciaran als conductors i infants de la necessitat d’extremar les mesures de precaució a les entrades i sortides de les escoles. També incidiran en mantenir el bon estat del mobiliari urbà o informaran sobre les ordenances públiques. A més atendran els dubtes, queixes i suggeriments de la ciutadania i participaran en l’organització de les campanyes de civisme. Al mateix temps, notificaran i descriuran les accions poc respectuoses detectades, sense tenir, però capacitat sancionadora.

 

Reducció de l’atur femení

Per a la contractació de les persones que han de desenvolupar el programa, s’ha pensat prioritàriament en les dones, el col·lectiu que pateix un percentatge d’atur i risc d’exclusió social més alt. D’aquesta manera, a més de fomentar la reincorporació de persones en situació d’atur de llarga durada del barri, s’aconsegueix reduir, encara que sigui modestament, el desequilibri que existeix entre la taxa d’atur masculina i femenina al municipi de Mont-roig del Camp. Les incorporacions també fomenten els objectius recollits al programa ‘Dones i Cooperativisme’ que tracta d’informar, sensibilitzar i animar al col·lectiu de dones de l’àmbit del barri de la Florida de Miami Platja, com a emprenedores o bé com a treballadores.