15/07/2013

Ara que ha finalitzat el calendari escolar, és bon moment per veure quines són les funcions en aquest sector que més interès generen dins el mercat laboral per poder plantejar, si més no, cap a on orientar els esforços formatius.

En aquest sentit, el curs impulsat per la Regidoria del Pla de Barris de l’Ajuntament de Mont-roig de 60 hores impartit durant els mesos de febrer a abril a l’Aula TIC del Pla de Barris va donar la possibilitat a vint-i-dos persones aturades que tenien el desig d’inserir-se laboralment en el sector d’atenció a les persones (el qual requereix de formació específica).

Després de les pràctiques durant el mes de maig a les Escoles Joan Miró i Marcel•lí Esquius de Miami Platja, Mestral d’Hospitalet de l’Infant i Marinada de Cambrils els alumnes ja van assolir els coneixements teòrics i pràctics per la realització de les feines de monitoratge.

El monitoratge és precisament una de les sortides laborals, principalment per a dones, que està guanyant més pes en els darrers anys. La dificultat amb la qual es troben les empreses del sector és la manca de personal amb la titulació adient per realitzar aquesta feina d’una manera professional.

Les tasques pròpies d’un monitor de menjador van des de servir el menjar als infants, supervisar-los, fins acompanyar-los en la realització de les activitats de lleure que tenen lloc a l’estona del migdia