30/06/2013
35.000 euros, distribuïts en cinc premis per a nous projectes i dos premis per a empreses ja constituïdes que atorga la Diputació de Tarragona

La Diputació de Tarragona ha apostat per actualitzar i reforçar els Premis Emprèn en Femení i obrir les portes cap a un ventall més ampli de sectors socials, premiant els emprenedors/ores joves, les iniciatives desenvolupades en entorns rurals, els emprenedors/ores socials i aquelles idees empresarials innovadores i creatives. Alhora s’ha volgut reconèixer la tasca de les empreses consolidades o en vies de recuperació.

INFORMACIÓ I SESSIONS INFORMATIVES:

www.dipta.cat/premisempren, trucant a Polítiques Actives d’Ocupació de la Diputació de Tarragona al telèfon 977 24 94 88 (Beatriz Durán o Isabel Mestres) o bé enviarnt un correu electrònic a pao@diputaciodetarragona.cat.