20/07/2018

Exposició al Centre Polivalent de Miami Platja

“Que pugui anar a l’escola amb bici”, “Un municipi net, amb cotxes voladors perquè no contaminin”, “Ple de colors amb molta diversió i molta felicitat”, “Un poble amb espais pels joves i zones cultuals”, “Amb carrers peatonals i un parc d’atraccions”, o bé “Un poble on tothom pugui viure” són algunes de les aportacions que han fet els nens i nenes i les seves famílies a la fase participativa del Pla Estratègic Mont-roig Miami 2030.

La participació dels infants al Pla Estratègic s’ha dut a terme gràcies a la col·laboració de les tres escoles del municipi. L’Ajuntament va repartir plantilles on els infants havien d’imaginar, dibuixar i descriure en una frase com voldrien que fos el seu municipi al 2030.

El resultat es pot veure des d’avui, 21 de juliol fins al 10 d’agost al Centre polivalent de Miami Platja i del 24 d’agost al 14 de setembre a la Casa de Cultura de Mont-roig. La mostra permet conèixer a través dels ulls dels infants quins creuen que són els aspectes importants que han de formar part del nostre municipi del futur.

 Els joves han fet un anàlisi DAFO

Els alumnes dels instituts Miami i Antoni Ballester també s’han involucrat a la fase participativa del Pla Estratègic mitjançant un anàlisi DAFO. Aquesta  tècnica serveix per treballar les debilitats i fortaleses que té el municipi avui en dia i les amenaces i oportunitats que es poden presentar de cara al 2030. A través d’un full model que es va repartir als dos instituts, els joves van fer un esforç per fer aquest anàlisi que ha permès recollir un bon diagnosi i propostes de futur.  Recollides les aportacions, algunes de les debilitats que han remarcat són la falta d’un lloc per als joves, activitats extraescolars, carrers sense asfaltar i més horaris d’autobús. Pel que fa a les amenaces parlen de la dificultat per integrar els dos nuclis Mont-roig i Miami Platja i els diferents pensaments polítics que afecten el desenvolupament del municipi. En relació a les fortaleses destaquen les platges i cales, els joves amb iniciatives, la tranquil·litat, el comerç i els recursos. Finalment de les oportunitats destaquen fer una via verda, potenciar també el turisme d’interior a l’hivern, i la futura avinguda Barcelona amb noves oportunitats per al comerç.

La gent gran també hi ha dit la seva

La fase participativa del Pla Estratègic també ha comptat amb la participació de les persones de més edat del municipi. Coincidint amb la Festa de la Gent Gran es va demanar als avis i àvies que fessin les seves aportacions explicant un record del passat, una preocupació actual i una proposta pel futur.

Totes aquestes accions han format part de la fase participativa del Pla Estratègic, complementant els tallers realitzats amb la ciutadania a inicis del mes de maig a Mont-roig i a Miami Platja.

Actualment s’està elaborant el document final, que haurà recollit l’opinió de tots els agents del territori, contindrà les dimensions de gestió pública municipal per als següents 12 anys i marcarà el camí a seguir per transformar el municipi i convertir-lo en allò que la ciutadania vol.

 

Attachments