Economia Circular: la cohesió entre sostenibilitat i economia.

 

Un residu és un recurs, i tot allò que no es recicla es perd per sempre.

Quan un producte ha perdut les característiques funcionals per les que va ser creat s’ha de reciclar i convertir-lo en un nou objecte. El fet d’allargar la seva vida útil contribueix a la preservació de les matèries primeres.

L’Economia Circular anteposa la funció a la possessió i persegueix l’eficiència dels recursos. En un context d’inseguretat en els subministraments hem d’optar per un model que optimitzi els recursos, l’energia i els residus.

 

 

Fins ara el model econòmic era lineal:

  1. Extracció de matèries primeres   → 2.Usar-los   → 3.Eliminar-los per fabricar objectes

 

Amb el model circular els residus es converteixen en recursos reintroduint-los en el circuit econòmic allargant la seva vida útil per elaborar nous productes. D’aquesta manera es redueix el consum de matèries primeres, es disminueix la generació de residus, es consumeix menys energia i, a més a més, s’obtenen beneficis econòmics i sostenibles.

Des de la Comissió Europea s’ajudarà a les empreses i consumidors a adoptar un nou model que fomenta l’eficiència en l’ús dels recursos, el reciclat i la reutilització impulsant tecnologies innovadores i sostenibles, que protegeixen el medi ambient i promouen l’ocupació.