blog-grid

09/10/2012  La Regidoria del Pla de Barris de l’Ajuntament de Mont-roig ha preparat per aquests dos propers mesos, tot un programa de formació per a la població del municipi.   El programa, que es va iniciar ahir amb les càpsules formatives d’emprenedoria i cooperativisme en femení, inclou també la “II Edició del S...

Seguir llegint

31/03/2013 El Pla de Barris de la Florida amplia el ventall de cursos formatius El Pla de Barris del Ajuntament de Mont-roig del Camp dirigirà durant el 2013, un ambiciós programa de formació orientat principalment als col·lectius municipals amb major risc d’exclusió social (joves, dones, gent gran, nouvinguts i persones ...

Seguir llegint

30/06/2013 35.000 euros, distribuïts en cinc premis per a nous projectes i dos premis per a empreses ja constituïdes que atorga la Diputació de Tarragona La Diputació de Tarragona ha apostat per actualitzar i reforçar els Premis Emprèn en Femení i obrir les portes cap a un ventall més ampli de sectors socials, premiant e...

Seguir llegint

01/07/2013 Per conversar en CATALÀ amb 8 alumnes del curs de català organitzat pel PLA DE BARRIS els agradaria practicar en el seu dia-dia tot el què han après en aquest curs. Per aquest motiu, els hem ofert la possibilitat de participar en la iniciativa de PARELLES LINGÜISTIQUES. Què són les parelles lingüístiques? Es ...

Seguir llegint

15/07/2013 Ara que ha finalitzat el calendari escolar, és bon moment per veure quines són les funcions en aquest sector que més interès generen dins el mercat laboral per poder plantejar, si més no, cap a on orientar els esforços formatius. En aquest sentit, el curs impulsat per la Regidoria del Pla de Barris de l’Ajunta...

Seguir llegint
blog-grid

 30/12/2014 La Regidoria de Pla de Barris de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp ha instaŀlat dues minicanastes de bàsquet a la Pista d’Estiu, darrera de l’església de Santa Magdalena. Segons el regidor del Pla de Barris, el Sr. Fermín Díaz “el què pretenem és ampliar les zones de joc en aquell espai, ja que molts...

Seguir llegint