blog-grid

“L’esperit del pla i les actuacions que es projecten” CAMP 7 Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri. DESCRIPCIÓ Aquest programa inclou la coordinació de totes les actuacions del projecte, i també accions de participació...

Seguir llegint
blog-grid

“Millorar l’accessibilitat als equipaments i la mobilitat general dins l’àmbit” CAMP 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. DESCRIPCIÓ L’actual urbanització de l’àmbit d’actuació és deficitària quant a la sev...

Seguir llegint

Facebook

CALENDARIO