Cause
6% executat
Donate Now
“Potenciar la mobilitat sostenible”

CAMP 5

Foment de la mobilitat sostenible: formació de carrils bici i nous itineraris de vianants.

DESCRIPCIÓ

L’extrema planeïtat de l’emplaçament, així com l’existència d’uns sobredimensionats carrers fan del barri de La Florida un lloc ideal per a plantejar un carril bici.

En la decisió de millorar els espais de circulació i convivència en tota l’àrea d’actuació, i aprofitant la necessitat de reurbanitzar la zona pel seu estat deteriorat, aquesta actuació pretén potenciar la mobilitat sostenible adequant l’espai per a la circulació d’aquest tipus de vehicles i garantitzar un espai segur i protegit als usuaris, molt beneficiós en un teixit de densitat mitja-baixa on els desplaçaments de curta-mitja distància són molt freqüents.

La creació d’un circuit tancat de carril bici que nodreixi la zona des dels carrers amb direccions paral·leles a eixos principals però d’un caràcter més amable, contaminats de zones verdes i que connecten la xarxa d’equipaments públics, es vol formalitzar, més que definint un carril únic d’ús exclusiu, facilitant la circulació a zones i encreuaments perillosos, amb una bona senyalització, amb la ubicació de diferents zones per aparcament. Cal assenyalar que l’actuació també contempla la realització d’una campanya de foment de l’ús de la bicicleta al barri.

OBJECTIUS

Potenciar la mobilitat sostenible dins l’àmbit d’actuació.

BENEFICIARIS

Veïns del barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis Territorials.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

5.4: 3.400 m de carril bici.
5.4: 15 aparcaments de bicicletes.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció dels usuaris.
Millora de la imatge urbana.
Reducció en l’ús del cotxe dels residents.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 140.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 70.000€
Aportació Ajuntament: 70.000€

 

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

 
2011 Memòria projecte d’itinerari carril bici

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2011 9.270,00€ 4.635,00€
Total justificat 9.270,00€ 4.635,00€

 

 

Attachments
  • carril-bici