blog-grid

“Espais de connexió i reunió amables i segurs”  CAMP 1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. DESCRIPCIÓ El Barri de La Florida de Miami Platja presenta un dèficit de zones verdes de trobada per als seus habitants. Aque...

Seguir llegint
blog-grid

“Reforma integral de la urbanització en els carrers de nucli inicial de Miami” CAMP 1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. DESCRIPCIÓ La Florida mostra una urbanització deteriorada per a l’ús i el pas del temps, amb pavi...

Seguir llegint
blog-grid

 “Un punt de trobada i de relació” CAMP 1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. DESCRIPCIÓ En la sol·licitud de modificació presentada al 2017, aquesta actuació s’eliminaria, juntament amb la seva complementària 3.01.0...

Seguir llegint
blog-grid

“Potenciar la mobilitat sostenible” CAMP 5 Foment de la mobilitat sostenible: formació de carrils bici i nous itineraris de vianants. DESCRIPCIÓ L’extrema planeïtat de l’emplaçament, així com l’existència d’uns sobredimensionats carrers ...

Seguir llegint
blog-grid

“L’esperit del pla i les actuacions que es projecten” CAMP 7 Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri. DESCRIPCIÓ Aquest programa inclou la coordinació de totes les actuacions del projecte, i també accions de participació...

Seguir llegint
blog-grid

“Fomentar les relacions entre les persones residents” CAMP 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu. DESCRIPCIÓ Es planteja la oportunitat de convertir la Pista d’estiu en un espai a l’aire lliure on els veïns del barri pugu...

Seguir llegint
blog-grid

CAMP 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ Un gran percentatge dels edificis plurifamiliars d’habitatge que es concentren al llarg de l’Av. Barcelona són de baixa qualitat con...

Seguir llegint

Facebook

CALENDARIO