Cause
20% executat
Donate Now

“Els joves: membres de ple dret, amb capacitat d’influència i decisió”

CAMP 7

Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri.

DESCRIPCIÓ

Aquest projecte considera que per tal d’impulsar un procés de regeneració urbana i construir un model de barri amb un projecte col·lectiu cal que els joves participin en la vida social com a membres de ple dret, amb capacitat d’influència i decisió. Actualment resulta de vital importància mobilitzar a aquest joves per tal que es comprometin en el futur del barri. Per això cal reconèixer-los com un col·lectiu de futur, que té interessos específics, necessitats i problemes concrets, amb una estètica i preferències diferenciades de la resta de col·lectius.

Miami Platja és el nucli de Mont-roig del Camp que té un major percentatge de població jove, i també un dels que presenta una major proporció de persones immigrants, moltes d’elles joves, que presenten un risc d’exclusió per motius de diferències econòmiques, racials, religioses, etc. Cal destacar la presència de problemes relacionats amb l’aprenentatge i el baix nivell educatiu degut a l’abandonament dels estudis per anar a treballar. També hi ha una manca de mobilitat degut a la manca de transport públic eficient.

kasal k2El barri compta des de fa poques setmanes amb un Casal de Joves dins l’àmbit del Pla. Aquest projecte preveu contractar un tècnic/educador de carrer que, tenint com a referència aquest Casal i amb el projecte de nou equipament al centre de Miami (una altra actuació d’aquest Pla) es posi en contacte amb els grups de joves del barri, detecti quins són els seus interessos i necessitats, els doni informació sobre recursos disponibles al municipi i els hi ofereixi ajuda i orientació, en especial en temes laborals i de formació i gestioni possibles conflictes. El seu objectiu principal serà canalitzar de manera positiva les seves inquietuds mitjançant l’organització d’activitats diverses amb un nivell d’autogestió creixent i amb una voluntat d’arribar, al final del Pla de Barris, a concretar consensuadament amb ells els reptes de la Florida i de Miami i la seva visió estratègica del futur en aquest barri.

OBJECTIUS

a) Fomentar la implicació dels i les joves en la construcció del barri, dissenyant amb ells activitats que canalitzin de manera positiva les seves inquietuds.
b) Detectar i atendre les necessitats de la població jove del barri.
c) Fomentar la interacció entre els joves superant els estereotips de gènere, d’origen, de classe social, etc.
d) Fomentar l’establiment d’hàbits saludables.
e) Intentar fomentar la formació reglada per tal que els joves tinguin més i millors possibilitats laborals futures.

BENEFICIARIS

Joves del barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Tècnics contractats.
Nombre d’activitats organitzades.
Nombre de joves participants.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció dels joves participants.
Millora de la cohesió social del barri.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 150.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 75.000€
Aportació Ajuntament: 75.000€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

    
2017-2019  Programa joves de La Florida
2017  Torneig futbol organitzat pels joves del Barri
2018  Pintada mural igualtat gènere pels joves del barri
2018  Jornada participativa “Fent barri, fem poble”

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2017 3.435,30€ 1.717.65€
2018 14.800,18 7.400,09€
2019 13.031,70€ 6.515,85€
Total justificat 31.267,18€ 15.633,59€