blog-grid

“Espais de connexió i reunió amables i segurs”  CAMP 1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. DESCRIPCIÓ El Barri de La Florida de Miami Platja presenta un dèficit de zones verdes de trobada per als seus habitants. Aque...

Seguir llegint
blog-grid

“Millorar la cohesió social de la població” CAMP 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu. DESCRIPCIÓ La Florida, barri de Miami Platja, té un important dèficit en equipaments, que es concentren a l’extrem més a migdia i ponen...

Seguir llegint
blog-grid

“Vull, llavors puc; reflexiono, llavors faig” CAMP 5 Foment de la sostenibilitat del desenvolupament urbà. DESCRIPCIÓ La nostra actitud i la nostra conducta cap a la sostenibilitat és un assumpte personal, intransferible i íntim. Podem enganyar a ...

Seguir llegint
blog-grid

“Incorporar els criteris de gènere al model urbà del barri” CAMP 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments DESCRIPCIÓ El programa vol crear un equip de treball, sota la perspectiva d’equitat de gènere, que estableixi ...

Seguir llegint
blog-grid

“Informar, sensibilitzar i animar al col·lectiu de dones de l’àmbit “ CAMP 6 Equitat de gènere en l’ús de l’espai urbà i dels equipaments. DESCRIPCIÓ Al barri hi ha un nombrós col·lectiu de dones en situació de risc d’exclusió so...

Seguir llegint
blog-grid

“Sentiment de capacitat del barri d’aconseguir superar la crisi conjuntament” CAMP 7 Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri. DESCRIPCIÓ Accelerat per la nova conjuntura econòmica, hi ha a l’àmbit d’intervenci...

Seguir llegint
blog-grid

“L’esperit del pla i les actuacions que es projecten” CAMP 7 Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri. DESCRIPCIÓ Aquest programa inclou la coordinació de totes les actuacions del projecte, i també accions de participació...

Seguir llegint
blog-grid

“Fomentar la integració social de les persones nouvingudes” CAMP 7 Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri. DESCRIPCIÓ Degut a les seves característiques, Miami Platja i, per tant, la Florida és una zona de concentració d...

Seguir llegint
blog-grid

“Els joves: membres de ple dret, amb capacitat d’influència i decisió” CAMP 7 Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri. DESCRIPCIÓ Aquest projecte considera que per tal d’impulsar un procés de regeneració urbana i cons...

Seguir llegint
blog-grid

“Conèixer l’evolució i situació socioeconòmica d’aquest col·lectiu al barri” CAMP 7 Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri. DESCRIPCIÓ Actuació destinada al sector de la gent gran de la Florida, relacionada amb alt...

Seguir llegint

Facebook

CALENDARIO