Cause
21% executat
Donate Now

“Conèixer l’evolució i situació socioeconòmica d’aquest col·lectiu al barri”

CAMP 7

Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri.

DESCRIPCIÓ

Actuació destinada al sector de la gent gran de la Florida, relacionada amb altres actuacions sobre aquesta temàtica, especialment la concentració d’espai i activitat per a la gent gran a la sala polivalent de Miami Platja. La resta d’activitats (biblioteca, casal jove, etc, passarien a desenvolupar-se al nou equipament al centre geogràfic de Miami Platja).

Amb la creació de l’Observatori de la Gent Gran es vol conèixer l’evolució i situació socioeconòmica d’aquest col·lectiu al barri, dins el context municipal per atendre les necessitats que han sorgit en els últims anys, on la gent gran cada cop ha de tenir una major atenció individualitzada per resoldre les seves necessitats. Per això resulta necessari fer un estudi profund sobre les temàtiques en aquest àmbit per anar desglossant nous reptes de futur encarats a millorar la qualitat de vida d’aquestes persones i les successives entrades de nous habitants en aquestes edats que amb aquest Observatori de la Gent Gran es poden anar actualitzant les noves demandes socials que es vagin generant.

A la vegada que es volen veure les necessitats més habituals de la gent gran, també ha de servir per estructurar les noves dinàmiques socials, relacionades amb l’envelliment de la població local i les situacions sociofamiliars que es poden anar generant, per anar creant polítiques socials i poder adaptar-se als processos que poden esdevenir. Aquest observatori també es coordinarà i treballarà per donar valor i informació al programa de “Dones i cooperativisme”, que pretén desenvolupar el sector de serveis d’atenció a les persones com a un dels sectors motor del nou model productiu de la Florida i de Miami.

OBJECTIUS

a) Conèixer la problemàtica de la gent gran del barri.
b) Fomentar la integració social de les persones grans.
c) Detectar possibles necessitats d’aquest sector poblacional.

BENEFICIARIS

Població de gent gran resident al barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Professionals contractats.
Nombre d’informes i estudis realitzats.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Millora de la qualitat de vida de les persones grans.
Creixement del sector de serveis d’atenció a les persones grans.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 150.000€
Pròrroga 2018-2020: 176.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 88.000€
Aportació Ajuntament: 88.000€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

2018 Desenvolupament Observatori de la gent gran
2019 Programa de dinamització de la gent gran

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

Despesa anual Import Aportació Generalitat
2019 38.129,26€ 19.064,62€
Total justificat 38.129,26€ 19.064,62€