Cause
0% executat
Donate Now

“Fomentar la integració social de les persones nouvingudes”

CAMP 7

Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri.

DESCRIPCIÓ

Degut a les seves característiques, Miami Platja i, per tant, la Florida és una zona de concentració de població immigrant i conté un alt percentatge de persones d’origen extracomunitari. Tot i que ha frenat en sec l’arribada de noves persones, els que ja hi viuen tenen necessitats d’integració, i més se n’esperen donada la precarietat del mercat laboral. Un dels principals contactes de les persones immigrants amb l’administració local esdóna a l’oficina d’atenció al ciutadà i de acció social, situada a les dependències de l’Ajuntament a Miami Platja.

Es preveu assignar un espai per al desenvolupament d’aquest programa a l’oficina d’atenció al ciutadà, dotat dels recursos humans necessaris, per tal de donar servei a aquestes persones nouvingudes. S’han previst les següents activitats:

  • Servei d’integració: entrevistes d’orientació i seguiment de les persones contactades. En cas de detectar necessitats específiques, aquestes es derivarien als respectius serveis municipals. Aquest servei pretén establir un contacte especial i personal amb els les persones immigrants, detectar possibles necessitats i oferir-los informació sobre els diferents recursos i serveis als quals poden accedir tant al barri com a la resta del municipi, per tal d’orientar-los i facilitar la seva integració. També es proposa establir un circuit que permeti fer un seguiment específic per a aquestes persones.
  • Suport especialitzat als tècnics de l’oficina d’atenció al ciutadà. En especial, s’assessorarà als tècnics que es troben en el “front-office” i que atenen en primera instància als ciutadans. Pretenem que amb aquesta actuació es millori significativament la qualitat de l’atenció al ciutadà.
  • L’elaboració i edició de material informatiu i d’orientació, que es distribuirà a les persones ateses.

OBJECTIUS

a) Facilitar l’acollida de les persones nouvingudes al barri.
b) Fomentar la integració social de les persones nouvingudes.
c) Detectar possibles necessitats de la població nouvinguda i orientar-los cap als serveis municipals adients.

BENEFICIARIS

Població d’origen estranger resident al barri.

ORGANISME O ÀREA RESPONSABLE

Àrea de Serveis a les Persones de l’Ajuntament de Mont-roig del Camp.

INDICADORS DE REALITZACIÓ

Tècnic contractat.
Nombre de persones ateses.

INDICADORS DE RESULTAT/IMPACTE

Índex de satisfacció dels usuaris.
Increment de la participació de les persones nouvingudes a la vida social i l’ús dels recursos i serveis del barri i el municipi.
Percepció de la millora de la cohesió social del barri.

 

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost: 120.000€
Pròrroga 2018-2020: 94.000€
Finançament
Aportació Generalitat: 47.000€
Aportació Ajuntament: 47.000€