Cause
“Millorar la cohesió social de la població”

CAMP 3

Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu.

DESCRIPCIÓ

La Florida, barri de Miami Platja, té un important dèficit en equipaments, que es concentren a l’extrem més a migdia i ponent de l’àmbit i cap dels existents està destinat a abordar l’actual marc laboral i econòmic. Actualment, és vital potenciar l’emprenedoria i les petites iniciatives de creció de teixit econòmic.

El que es proposava era la creació d’un nou equipament en la parcel·la situada al costat de la Plaça Tarragona, centre neuràlgic del municipi, zona d’una gran centralitat dins l’àrea d’intervenció. Es farà un edifici de múltiples usos que es destinarà a centre d’emprenedoria, de suport a l’empresa, ocupació pels joves i persones en atur. Aquest equipament s’orienta especialment al sector més dinàmic de la societat i és estratègic pel barri.

Aquest equipament juntament amb la seva urbanització, descrita a l’actuació 1.03 Urbanització al voltant de l’equipament nou, donaria resposta a les necessitats de tindre un centre on les persones en atur, persones que vulguin crear empreses i necesstin d’informació puguin ser ateses i així crear un espai d’atenció al ciutadà.

En susbstitució d’aquest, la regidoria d’Impuls Econòmic i Ocupació, i fora del finançament de la Llei de Barris, ha posat en marxa l’Espai, un centre de treball compartit basat en el concepte del coworking. A part d’això, en aquest Espai també està situat el Club de Feina, la Borsa de Treball com també es realitzen formacions i xerrades per als ciutadans. Actualment es un espai destinat a l’emprenedoria, de suport a l’empresa, ocupació i persones en atur.

Aquest centre, de característiques iguals al que estava previst en aquesta actuació, està ubicat dins l’àmbit d’intervenció del projecte, molt a prop de les Oficines Municipals de Miami Platja, concretament en l’Avinguda de Málaga, 32.

Aquesta actuació s’eliminaria i es traspassaria l’import disponible a l’actuació 1.02.01.

OBJECTIUS

a) Augmentar el nivell dotacional de l’àrea, dèficit històric de Miami Platja
b) Millorar la cohesió social de la població. Incentivar el teixit productiu i d’emprenedoria del municipi

BENEFICIARIS

Veïns del barri

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost 2010-2014: 2.000.000€
Pressupost pròrroga 2014-2016: 1.900.000€
Pressupost pròrroga extraordinària 2016-2018: 1.500.000€
Pressupost modificació 2017-2018:2.181,44€
Finançament
Aportació Generalitat: 1.090,72€
Aportació Ajuntament: 1.090,72€

CALENDARI DE DESPLEGAMENT

 
2012 Col·locació de porteries de futbol i handbol.
2014 Col·locació de cistelles de minibàsquet

JUSTIFICACIÓ ECONÒMICA

   
Despesa anual Import Aportació Generalitat
2012 721,33€ 360,66€
2014 1.460,11€ 730,05€
Total justificat 2.181,44€ 1.090,71€