blog-grid

 “Un punt de trobada i de relació” CAMP 1 Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds. DESCRIPCIÓ En la sol·licitud de modificació presentada al 2017, aquesta actuació s’eliminaria, juntament amb la seva complementària 3.01.0...

Seguir llegint
blog-grid

“Millorar la cohesió social de la població” CAMP 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu. DESCRIPCIÓ La Florida, barri de Miami Platja, té un important dèficit en equipaments, que es concentren a l’extrem més a migdia i ponen...

Seguir llegint
blog-grid

“Alfabetització digital de la població del barri” CAMP 4 Incorporació de les tecnologies de la informació als edificis. DESCRIPCIÓ Les noves tecnologies ofereixen un enorme ventall de possibilitats en el món de la informació i de la participaci...

Seguir llegint
blog-grid

“L’esperit del pla i les actuacions que es projecten” CAMP 7 Programes de millora social, urbanística i econòmica del Barri. DESCRIPCIÓ Aquest programa inclou la coordinació de totes les actuacions del projecte, i també accions de participació...

Seguir llegint
blog-grid

“Millorar l’accessibilitat als equipaments i la mobilitat general dins l’àmbit” CAMP 8 Accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques. DESCRIPCIÓ L’actual urbanització de l’àmbit d’actuació és deficitària quant a la sev...

Seguir llegint
blog-grid

“Fomentar les relacions entre les persones residents” CAMP 3 Provisió d’equipaments per a l’ús col·lectiu. DESCRIPCIÓ Es planteja la oportunitat de convertir la Pista d’estiu en un espai a l’aire lliure on els veïns del barri pugu...

Seguir llegint
blog-grid

CAMP 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis. DESCRIPCIÓ DE L’ACTUACIÓ Un gran percentatge dels edificis plurifamiliars d’habitatge que es concentren al llarg de l’Av. Barcelona són de baixa qualitat con...

Seguir llegint

Facebook

CALENDARIO