Cause
 “Un punt de trobada i de relació”

CAMP 1

Millora de l’espai públic i dotació d’espais verds.

DESCRIPCIÓ

En la sol·licitud de modificació presentada al 2017, aquesta actuació s’eliminaria, juntament amb la seva complementària 3.01.01 i es traspassaria l’import disponible 300.000,00€ a l’actuació 1.02.01 Nova urbanització.

DOTACIÓ ECONÒMICA

Pressupost inicial 2010: 800.000€
Pressupost pròrroga extraordinària 2016-2018: 300.000€
Pressupost modificació 2017-2018: 0,00€
Finançament
Aportació Generalitat: 0,00€
Aportació Ajuntament: 0,00€