1.02.01 Nova urbanització

“Reforma integral de la urbanització en els carrers de nucli inicial de ...

28 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

1.03.01 Urbanització al voltant d’equipament nou

 “Un punt de trobada i de relació” CAMP 1 Millora de l’espai públi...

0 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

2.01.01 Rehabilitació d’elements comuns dels blocs d&...

CAMP 2 Rehabilitació i equipament dels elements col·lectius dels edificis...

0 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

3.01.01 Construcció d’un nou equipament social

“Millorar la cohesió social de la població” CAMP 3 Provisió d’equi...

100 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

3.02.01 Millores en espais públics per la pràctica de l...

“Fomentar les relacions entre les persones residents” CAMP 3 Provisió ...

0 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

4.01.01 Aula de noves tecnologies

“Alfabetització digital de la població del barri” CAMP 4 Incorporaci...

57 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

5.01.01 Campanya de sensibilització ambiental

“Vull, llavors puc; reflexiono, llavors faig” CAMP 5 Foment de la soste...

0 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

5.02.01 Implantació d’un carril bici

“Potenciar la mobilitat sostenible” CAMP 5 Foment de la mobilitat soste...

6 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

6.01.01 Incorporació de criteris de gènere

“Incorporar els criteris de gènere al model urbà del barri” CAMP 6 Eq...

0 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

6.02.01 Dones i cooperativisme

“Informar, sensibilitzar i animar al col·lectiu de dones de l’àmbit &...

9 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

7.01.01 Foment de dinàmiques comunitàries en temps de cris...

“Sentiment de capacitat del barri d’aconseguir superar la crisi con...

2 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

7.02.01 Programa transversal de coordinació, participació ...

“L’esperit del pla i les actuacions que es projecten” CAMP 7 Programe...

74 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

7.03.01 Programa d’integració i socialització de les per...

“Fomentar la integració social de les persones nouvingudes” CAMP 7 Pro...

0 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

7.04.01 Joves i el seu compromís amb el futur de Miami

“Els joves: membres de ple dret, amb capacitat d’influència i decisió...

7 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

7.05.01 Observatori de la Gent Gran

“Conèixer l’evolució i situació socioeconòmica d’aquest col·lect...

0 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

7.06.01 Taula turisme de qualitat – Planificació estr...

“Dinamitzar el sector turístic de Miami Platja” CAMP 7 Programes de mi...

17 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>

8.01.01 Accessibilitat en la urbanització de l’àmbit

“Millorar l’accessibilitat als equipaments i la mobilitat general d...

22 Executat Objectiu 100
*/ ?>
Col·laborar*/ ?>